Giảm đến 70.000đ cho đơn hàng từ 1.500.000đ. Sử dụng khi các sản phẩm Đồng Hồ và Sách Tiếng Anh của nhà bán Global Ecom và Experal