Giảm tối đa 50.000đ. Áp dụng cho các sản phẩm của cửa hàng VIENNE TRAN