Giảm 10.000đ. Sử dụng cho các sản phẩm Giày Dép của cửa hàng Sulily