Giảm 30.000đ cho đơn hàng từ 400.000đ. Dùng khi sử dụng các sản phẩm Ariel, Downy, Tide, không áp dụng sản phẩm của Tiki Trading.