Giảm 50.000đ. Dùng khi sử dụng các sản phẩm Giày Dép của cửa hàng YAMET