Giảm giá lên đến 50.000đ. Thiết bị số – IT – Camera, không áp dụng các sp Tiki trading