Giảm đến 30.000đ cho đơn hàng từ 300.000đ. Sử dụng khi các sản phẩm của cửa hàng Anessa Official Store