Giảm 5%. Dùng khi sử dụng các sản phẩm của cửa hàng Thảo Ngọc shop