Giảm 100.000đ cho đơn hàng từ 0đ. Áp dụng khi mua Đơn Hàng Enfa bất kì, không áp dụng cho sữa dưới 2 tuổi