Giảm tối đa 10.000đ cho đơn hàng từ 0đ. Sử dụng cho các sản phẩm của Senka Official Store và Anessa Official Store