Giảm 50.000đ. Dùng cho các sản phẩm của cửa hàng GOTI