Giảm tối đa 100.000đ. Áp dụng cho các sản phẩm của cửa hàng Ấn Tượng Việt