Giảm đến 150.000đ cho đơn hàng từ 3.200.000đ. Áp dụng cho các sản phẩm Đồng Hồ và Sách Tiếng Anh của nhà bán Global Ecom và Experal