Giảm đến 30.000đ cho đơn hàng từ 330.000đ. Dùng cho các sản phẩm của cửa hàng Cindy Perfume Vietnam