Giảm ngay 40.000đ. Áp dụng cho các sản phẩm của cửa hàng PREMI3R