Giảm tối đa 300.0000đ cho đơn hàng từ 600.0000đ. Chỉ áp dụng cho các sản phẩm thuộc danh mục khuyến mãi