Giảm tối đa 30.000đ. Dùng khi sử dụng các sản phẩm của cửa hàng Huggies Club Official Store