Giảm giá lên đến 120.000đ. Sử dụng cho các sản phẩm Nike Korea