Giảm giá lên đến 100.000đ. Áp dụng vào các sản phẩm Thể Thao