Giảm 100.000đ cho đơn hàng từ 1.000.000đ. Áp dụng vào Đơn Hàng từ 1 triệu