Giảm giá lên đến 100.000đ. Dùng cho các sản phẩm Champion