Giảm tối đa 100.000đ. Dùng cho các sản phẩm thương hiệu TEKA