Giảm đến 100.000đ. Áp dụng cho các sản phẩm trong chương trình Siêu Deal Nhuận