Giảm giá lên đến 150.000đ cho đơn hàng từ 500.000đ. Áp dụng vào các sản phẩm Nội Y Triumph