Giảm ngay 100.000đ. Dùng khi sử dụng các sản phẩm Opal