Giảm 80.000đ. Dùng khi sử dụng các sản phẩm trong chương trình Deal Chiều Phái Đẹp