Giảm 100.000đ. Dùng khi sử dụng các sản phẩm thương hiệu Luminarc