Giảm đến 90.000đ cho đơn hàng từ 990.000đ. Hầu hết sản phẩm trên Yes24