Giảm 120.000đ. Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu SUNFLY