Giảm tối đa 300.000đ. Sử dụng cho các sản phẩm Đồ Thể Thao Anta