Giảm đến 100.000đ. Dùng khi sử dụng các sản phẩm Mỹ Phẩm