Giảm đến 100.000đ. Sử dụng cho Đơn Hàng Kotra từ 500K