Giảm giá lên đến 100.000đ. Dùng khi sử dụng các sản phẩm Phụ Kiện