Giảm tối đa 30.000đ cho đơn hàng từ 390.000đ. Hầu hết sản phẩm Yes24