Giảm 100.000đ cho đơn hàng từ 1.000.000đ. Hầu hết sản phẩm trên Yes24