Giảm ngay 100.000đ. Sử dụng khi các sản phẩm trong chương trình