Giảm tối đa 100.000đ. Sử dụng cho các sản phẩm tham gia chương trình Cỗ Vàng Tháng Giêng