Giảm đến 100.0000đ. Dùng cho các sản phẩm Hàng Nhập