Giảm 100.000đ. Sử dụng cho thương hiệu ToSonFashion