Giảm giá lên đến 120.000đ. Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Champion