Giảm tối đa 100.000đ. Sử dụng khi các sản phẩm thương hiệu OHUI