Giảm tối đa 120.000đ. Dùng cho các sản phẩm Thời Trang EMMA